Certificaten

Garantie/Certificaten

"Het internationale, onafhankelijke FSC®-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn"
"Met het collectieve KOMO-keurmerk kan de bouwsector van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan"
"De NBvT is een brancheorganisatie die de kwalitatieve top van Nederlandse timmerfabrikanten vertegenwoordigt"
"Een 10-jarige verzekerde garantie op de productie van gevelelementen, kozijnen en ramen is inmiddels een vanzelfsprekende zaak voor de bedrijven die bij de Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) zijn aangesloten."