Certificaten & verwerkings-voorschriften

FSC®-keurmerk

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT)

Stichting Garantie Timmerwerk (SGT)

KOMO-keurmerk

FSC®-keurmerk

Het internationale, onafhankelijke FSC®-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn

Nederlandse bond van timmerfabrikanten (NBVT)

“De NBvT is een brancheorganisatie die de kwalitatieve top van Nederlandse timmerfabrikanten vertegenwoordigt”

Verwerkingsvoorschrift: klik hier

Stichting Garantie Timmerwerk (SGT)

“Een 10-jarige verzekerde garantie op de productie van gevelelementen, kozijnen en ramen is inmiddels een vanzelfsprekende zaak voor de bedrijven die bij de Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) zijn aangesloten.”

Verwerkingsvoorschrift: klik hier

KOMO-Keurmerk

“Met het collectieve KOMO-keurmerk kan de bouwsector van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan”